Att vara fodervärd hos Winged Woman

Då och då söker jag "fodervärdar" till valpar eller importerade unghundar/vuxna hundar. Här berättar jag lite om hur det går till och hur det är att vara fodervärd åt mig, andra kanske gör på ett annat sätt - det är upp till var och en vad man ställer för krav och önskemål, men SKKs regler måste vi alla följa.

Först ska vi reda ut begreppen, en helfodervärd är enligt SKK det som är benämnt som fodervärd och man skriver SKKs avtal "Fodervärdsavtal" sen har vi det som, i folkmun, kallas halvfoder, det är ett gammalt uttryck som fortfarande används men i själva verket så heter det "Köp med Bibehållen avelsrätt", förutom dessa två varianter finns det även möjlighet att deläga hunden ihop, i det fall där Du inte är uppfödare själv så är avtalet om delägarskap endast applicerbart på hanhund.
Nedan beskriver jag de olika varianterna mer ingående.

Fodervärd:
Om man ska bli fodervärd så betalar man ingenting för hunden när man hämtar den utan betalningen för hunden
sker genom att säljaren/uppfödaren den s.k. "Överlåtaren", dvs jag, har rätt att använda hunden i avel fram tills
den dagen hunden blir 7 år gammal. För utom åldersbegränsningen finns också en begränsning på antalet kullar,
gällande en hane har jag rätt till max 6 kullar och för tik har jag rätt till 2 kullar, en kull räknas när minst en
valp/kull överlevt 5 veckors ålder oavsett om det gäller tik eller hanhund, alltså inte bara själva parningen.

Avtalet upphör, dvs hunden övergår helt i fodervärdens ägo när antingen: alla kullar är tagna, avtalet varit
i bruk 5 år eller att hunden då fyllt 7 år.

Här är en länk till SKKs sida där Du kan läsa mer ingående vad det innebär att vara fodervärd 
och här kan Du läsa igenom Fodervärdsavtalet

Jag får använda en fodervärdshane på såväl egna som utomstående tikar så länge avtalet är i bruk,
medan fodervärden inte får använda hunden i avel före avtalets slut. Fodervärden står för alla vardagliga kostnader
såsom foder, försäkring, veterinärvård etc samt skötsel medan överlåtaren står för allt som rör avel,
tex hämta och lämna för parning och valpning, hälsotester och annat som önskas/krävs inför avel.

Plommon!

Knyttet och Micro

"Halvfodervärd" / Köp med bibehållen avelsrätt:
Jag kallar det för halvfodervärd även om det egentligen inte är den rätta termen, men det är enklare att säga och skriva ;)

I detta fallet så betalar man halva hundens värde i pengar vid leverans och äger den då också,
men säljaren/uppfödaren, dvs jag, har ändå avelsrätt, men till mer begränsad mängd än som fodervärd.
För hane har jag rätt till max 3 kullar och för tik, 1 kull. Även här räknas kullen först när minst 1
överlevande valp överlever 5v ålder.

Här är åldersbegränsingen 5 år för båda könen, dvs att parning skall ha skett innan hunden blir 5 år.

Även här står Du för de vardagliga kostnaderna och skötsel men jag står för avelsbiten,
även här är det jag som har företräde för avel på hunden oavsett tik eller hane. 

 Jag brukar skicka över kontraktet till den tilltänka fodervärden innan, så har denne tid
att läsa igenom och komma med frågor innan dagen är inne då vi ska skriva kontrakt och hunden hämtas.

DETTA ÄR DET AVTAL JAG I HUVUDSAK ANVÄNDER MIG AV. 

Delägarskap
För tik endast mellan 2 uppfödare, för hane mellan 2 uppfödare ELLER mellan uppfödare och "konsument" dvs en vanlig valpköpare.

Här kan Du se och läsa avtalet i sin helhet - SKK Delägarskapsavtal

Stjälpsam

Det var lite kort om det hela, Du får gärna skriva en rad eller ringa om Du har frågor eller är intresserad av en hund från mig.
Jag är inte den efterhängsna typen, Du sköter Dig själv och jag förväntar mig att Du hör av Dig om något händer, jag lever efter principen att hör jag inget, är allt bra. Däremot kräver jag att Du hör av Dig om det händer hunden något eller när tiken börjar löpa oavsett om hon ska paras eller ej, vilket också står reglerat i SKKs båda avtal som en skyldighet för köparen/fodervärden.

Jag hör av mig i så god tid så möjligt med tänkta parningar, planerade utställningar etc så även Du kan planera. Oavsett avtal så kommer jag vilja låna hunden vid ett mindre antal tillfällen för att meritera den på utställning, göra hälsotester och BPH.

Jag ser gärna att Du är intresserad av att ställa ut, men för mig är det bonus, inga krav. Det enda krav jag har är att Du följer vårt avtal och sköter om hunden på bästa sätt. Vilken variant av Du är intresserad av är upp till Dig, vad passar Dig bäst, både som person och i ditt liv, vill Du snabbare att hunden ska vara *Din* fullt ut så kanske halvfoder är bättre, men Du kanske inte har ekonomin till att hosta upp de slantar som behövs, den här rasen är inte billig att köpa och inte heller billig att äga alla gånger. 
Men oavsett vilket så en bra relation med varann är viktigt.

Du bör också väga in att Du under kontraktets giltighet måste lämna ifrån Dig hunden, för hane, kortare, från några dagar - en vecka och för tik några dagar - en vecka vid parning och sedan ca 3 månader vid valpning - minst 2v före beräknad valpning och upp till 10v efter valpning. Du är givetvis varmt välkommen att besöka Din tik och hennes valpar medan hon är hos mig. 
OBS! Det är inte aktuellt att fodervärden, oavsett avtal, behåller tiken hemma för valpning - utan valpning sker hos mig.