Poäng 2020 - MINIATYRBULLTERRIER

Poängen för varje utställning räknas ut med hjälp av grundpoäng och tilläggspoäng. De 5 högsta totalsummorna för året redovisas nedan för respektive kön.

Grundpoäng
BIR ger l2p, BIM ger l0p, bhkl/btkl2 ger 8p, bhkl/btkl3 ger 6p och bhkl/btkl4 ger 4p. CK utan placering ger lp.

Tilläggspoäng
l poäng för varje "slagen" hund inom könet. Med slagna hundar menas samtliga utställda hundar men inte valpar, avels- eller uppfödargrupper. BIR-hunden får tillgodoräkna sig antal slagna hundar inom bägge kön. Alla hundar med CK får tillgodogöra sig antalet slagna hundar utan CK inom bägge kön.

På Open Showen får de bh/bt placerade hundarna sina grundpoäng samt 1 poäng/slagen hund inom könet förutom BIR hunden som får poäng för alla deltagande hundar. (EJ valpklasser, avelsklasser, uppfödargrupper)

De 5 högsta totalsummorna från hundens utställningar under året räknas.

OBS!
Detta är en kul grej för att se en översikt över årets utställningsresultat, jag reserverar mig för ev. räkne/stavfel som kan förekomma och poängen räknas från samtliga officiella utställningar i Sverige, dvs både SKK och Terrierklubbens. Inkluderas gör även rasklubbens INOFF utställningar T.EX OS.
Om Du hittar ett fel eller att jag missat en show så får Du väldigt gärna skicka ett mail så korrigerar jag omgående! milla.strandheim@gmail.com

Räknade shower för 2020: (resultaten publiceras här när de finns på Hunddata) röd text betyder resultat från OS. 

5jan Mydog1, 6jan Mydog2

 

Inga deltagande:

 

Rosett och diplom skickas sedan till vinnaren av resp kön när listan är färdigräknad för året!
Vänligen notera att listan görs som ett fritidsintresse och har ingenting med SvBtk, Svtek eller SKK att göra.

20l5     20l6     20l7     2018     2019

Miniatyrbullterrier hanar 2020

Plac: Namn (land) 1 2 3 4 5 Totalt
1 Krokko-dillens YacaréHocico Ancho (NO) 16 17        33 
2 Exclusive Boy Venturesome  14          14 
3 Size Matters Khal Drogo 13          13 
4 Viltfinder's Born on the Porch   11          11 
5              
6              
7              
8              
9              
10              
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Miniatyrbullterrier tikar 2020

Plac Namn (land) 1 2 3 4 5 Totalt
1 Tinybull's Fugees  16  26        42 
2 Isabull's Bold Legacy Odette  23        29 
3 World Cup Zaragosa  13        19 
4 Isabull's Lovis Hermansson 18          18 
  Omzadogs Miss Perfect (NO) 12        18 
6 Tinybull's Faith Hill 15          15 
7 Rapunex Cozco's Choice 10          10
8 Martial's Breed Getting Fabulous (NO)          6
9              
10