Poäng 2020 - BULLTERRIER

Poängen för varje utställning räknas ut med hjälp av grundpoäng och tilläggspoäng. De 5 högsta totalsummorna för året redovisas nedan för respektive kön.

Grundpoäng
BIR ger l2p, BIM ger l0p, bhkl/btkl2 ger 8p, bhkl/btkl3 ger 6p och bhkl/btkl4 ger 4p. CK utan placering ger lp.

Tilläggspoäng
l poäng för varje "slagen" hund inom könet. Med slagna hundar menas samtliga utställda hundar men inte valpar, avels- eller uppfödargrupper. BIR-hunden får tillgodoräkna sig antal slagna hundar inom bägge kön. Alla hundar med CK får tillgodogöra sig antalet slagna hundar utan CK inom bägge kön.

På Open Showen får de placerade hundarna sina grundpoäng samt 1 poäng/slagen hund inom könet förutom BIR hunden som får poäng för alla deltagande hundar. (EJ valpklasser, avelsklass, uppfödargrupp)

De 5 högsta totalsummorna från hundens utställningar under året räknas.

OBS!
Detta är en kul grej för att se en översikt över årets utställningsresultat, jag reserverar mig för ev. räkne/stavfel som kan förekomma och poängen räknas från samtliga officiella utställningar i Sverige, dvs både SKK och Terrierklubbens. Inkluderas gör även rasklubbens inoff utställning OS samt ev. andra inoff SVBTK anordnar.
Om Du hittar ett fel eller att jag missat en show så får Du väldigt gärna skicka ett mail så korrigerar jag omgående! milla.strandheim@gmail.com

Räknade shower för 2020 (resultaten publiceras här när de finns på Hunddata) Röd text betyder resultat från OS.

5 jan Mydog1, 6 jan Mydog2

 

 

 

Inga deltagande: 

 

Vinnaren från respektive kön erhåller diplom och rosett när alla resultat för året är färdigräknade!
Vänligen notera att listan görs som ett fritidsintresse och har ingenting med SvBtk, Svtek eller SKK att göra.

2018     2019

Bullterrier hanar 2020

plac: Namn: (land) 1 2 3 4 5 Totalt:
1 Trick or Treat Near to Surrender (ES)  11       19 
2 Quest Fiable Florentin  18          18
3 Sagacious Captain Marvel  14        15 
4 Corpus Robustus Emrys 11          11 
5 Buffalo Bull's Quiet Lover         
6              
7              
8              
19              
10               
               
               
               
               
               
               
               
               

Bullterrier tikar 2020

plac: Namn: (land) 1 2 3 4 5 Totalt:
1 Corpus Robustus Chombia 17  11        28
2 Atiamo Diva Diablo (NO)         
3              
4              
5              
6              
7              
8              
19              
10