Poäng 2021 - BULLTERRIER

Poängen för varje utställning räknas ut med hjälp av grundpoäng och tilläggspoäng. 
De 5 högsta totalsummorna för året redovisas nedan för respektive kön.

Grundpoäng
BIR ger 12p, BIM ger 10p, bhkl/btkl2 ger 8p, bhkl/btkl3 ger 6p och bhkl/btkl4 ger 4p. CK utan placering ger 1p.

Tilläggspoäng
1 poäng för varje "slagen" hund inom könet. Med slagna hundar menas samtliga utställda hundar men inte valpar, avels- eller uppfödargrupper. BIR-hunden får tillgodoräkna sig antal slagna hundar inom bägge kön. Alla hundar med CK får tillgodogöra sig antalet slagna hundar utan CK inom bägge kön.

På Open Showen får de placerade hundarna sina grundpoäng samt 1 poäng/slagen hund inom könet förutom BIR hunden som får poäng för alla deltagande hundar. (EJ valpklasser, avelsklass, uppfödargrupp)

De 5 högsta totalsummorna från hundens utställningar under året räknas.

OBS!
Detta är en kul grej för att se en översikt över årets utställningsresultat, jag reserverar mig för ev. räkne/stavfel som kan förekomma och poängen räknas från samtliga officiella utställningar i Sverige, dvs både SKK och Terrierklubbens. Inkluderas gör även rasklubbens inoff utställning OS samt ev. andra inoff SVBTK anordnar.
Om Du hittar ett fel eller att jag missat en show så får Du väldigt gärna skicka ett mail så korrigerar jag omgående! milla.strandheim@gmail.com

Räknade shower för 2021 (resultaten publiceras här när de finns på Hunddata)
Röd text betyder resultat från OS. Blå text betyder resultat från Österbybruk Specialen.

 17 juli Eskilstuna Svtek, 18 juli Västerås

 

 

Inga deltagande:

 

Vinnaren från respektive kön erhåller diplom och rosett när alla resultat för året är färdigräknade!
Vänligen notera att listan görs som ett fritidsintresse och har ingenting med SvBtk, Svtek eller SKK att göra.

2018     2019
(2020 utgick)

Bullterrier hanar 2021

plac: Namn: (land) 1 2 3 4 5 Totalt:
1 Quest Fiable Florentin 19          19
2 Sangelbulls Hugo Boss 11          11 
3              

Bullterrier tikar 2021

plac: Namn: (land) 1 2 3 4 5 Totalt:
1 Mad About Mother of Angels  15          15
2 Whispering Word's Edelweiss 12          12 
3 Top-Bulls Eye Incredible Ivy