Poängställning 2018 Miniatyrbullterrier

Poängen för varje utställning räknas ut med hjälp av grundpoäng och tilläggspoäng. De 5 högsta totalsummorna för året redovisas nedan för respektive kön.

Grundpoäng
BIR ger l2p, BIM ger l0p, bhkl/btkl2 ger 8p, bhkl/btkl3 ger 6p och bhkl/btkl4 ger 4p. CK utan placering ger lp.

Tilläggspoäng
l poäng för varje "slagen" hund inom könet. Med slagna hundar menas samtliga utställda hundar men inte valpar, avels- eller uppfödargrupper. BIR-hunden får tillgodoräkna sig antal slagna hundar inom bägge kön. Alla hundar med CK får tillgodogöra sig antalet slagna hundar utan CK inom bägge kön.

På Vinterspecialen, Västbullen och OS får de bh/bt placerade hundarna sina grundpoäng samt 1 poäng/slagen hund inom könet förutom BIR hunden som får poäng för alla deltagande hundar. (EJ valpklasser, avelsklasser, uppfödargrupper)

De 5 högsta totalsummorna från hundens utställningar under året räknas.

OBS!
Detta är en kul grej för att se en översikt över årets utställningsresultat, jag reserverar mig för ev. räkne/stavfel som kan förekomma och poängen räknas från samtliga officiella utställningar i Sverige, dvs både SKK och Terrierklubbens. Inkluderas gör även rasklubbens utställningar OS, Vinterspecialen samt Västbullen.
Om Du hittar ett fel eller att jag missat en show så får Du väldigt gärna skicka ett mail så korrigerar jag omgående! milla.strandheim@gmail.com

Räknade shower för 2018: (resultaten publiceras här så snart de finns på Hunddata) Blå text betyder resultat från Vinterspecialen, grön text är från Västbullen samt röd text från OS.

6 jan Mydog1, 7jan Mydog2, 3 feb Vinterspecialen, 3 mars Sollentuna, 1 april Malmö, 8 april Sundsvall, 29 april Västerås, 12 maj Västbullen, 12 maj Lidköping, 3 maj Tånga Hed, 19 maj Hörby, 20 maj Hässleholm, 26 maj Piteå, 27 maj Gimo, 3 juni Norrköping, 9 juni Skellefteå, 9 juni Vänersborg, 10 juni Leksand, 16 juni Eskilstuna, 17 juni Eskilstuna, 17 juni Vännäs

Rosett och diplom skickas sedan till vinnaren av resp kön när listan är färdigräknad för året!
Vänligen notera att listan görs som ett fritidsintresse och har ingenting med SvBtk, Svtek eller SKK att göra.

20l5     20l6     20l7

Hanar

Plac: Namn: (land) l. 2. 3. 4. 5. Totalt:
l Whispering Word's Pure Gold 40 11 24  16   91
2 Winged Woman Duke 23 13 15 19   70
Skybar Jamboree 20 30       50 
4 Skybar King's Orb l2 27 11      50
5 Terrigan Flashback 16 17 12     45
6 Framgang Toy Story 20     37
7 Törpe Ördög Ordas 14 21        35
8 Viltfinder's Born on the Porch(NO)  l4 l8        32
9 Skybar Impressario 27         27
  Skybar Labyrinth l5 12        27
11 World Cup Montpellier 23         23 
12 Skybar Night Flight 21         21
13 Chill Out's Mont Blanc 8 12        20
  Team Cozco Eskil Gulliver  ll  9       20
15 Skybar Luxor l7         l7 
16 Envincebull Made to Measure 13         13
17 Isabull's Lennon Hermansson 10         10

 

Tikar

Plac: Namn: (land) l. 2. 3. 4. 5. Totalt:
1 Skybar Johanna 3l 53       84
2 Classic Dream's Mini Piff  l5  28 9 13  13  78
3 Isabull's Lovis Hermansson 22 27 15     64
4 Skybar India 6 18  14    46
5 World Cup Zaragosa  l2  18 14     44
6 Elitlain Sharlotta Snowflake (RU)  l8  25       43
  Skybar Jackpot 21 15      43
8 Jawarke Wee Martial Breed (NO) 21 11       32
9 Framgang Miuccia Prada 6 10  14      30
10 Bulls of Art Doris Day 25         25
  Viltfinder's Better Believe (NO)  l6       25
12 Skybar Niobe 24         24
  Swedestaff's MBT Ice Cream 16       24
14 Barrett's Painted Quayal (B) 22         22
15 Winged Woman Brown Sweet 15         15
16 Milkyway Miniature Lola l3         l3
  Montana Friendlybulls 13         13
18 Bulliebompa's Million Dollars 12         12
  Bulls of Art Mississippi 12         12
  Infinity Illai Friendlybulls 12         12
21 Chill Out's Diamonds are Forever 11         11
22 Gloria of Bullylake (NO) 10         10
  Isabull's Rising Star Mia 10         10
  M'Wami Swedish Design Stella 10         10
25 Bjuwiks Ardbeg Supernova 9         9
26 Size Matters Breeze 7         7