Poängställning 2018 Miniatyrbullterrier

Poängen för varje utställning räknas ut med hjälp av grundpoäng och tilläggspoäng. De 5 högsta totalsummorna för året redovisas nedan för respektive kön.

Grundpoäng
BIR ger l2p, BIM ger l0p, bhkl/btkl2 ger 8p, bhkl/btkl3 ger 6p och bhkl/btkl4 ger 4p. CK utan placering ger lp.

Tilläggspoäng
l poäng för varje "slagen" hund inom könet. Med slagna hundar menas samtliga utställda hundar men inte valpar, avels- eller uppfödargrupper. BIR-hunden får tillgodoräkna sig antal slagna hundar inom bägge kön. Alla hundar med CK får tillgodogöra sig antalet slagna hundar utan CK inom bägge  kön.

På Vinterspecialen, Västbullen och OS får de placerade hundarna sina grundpoäng samt 1 poäng/slagen hund inom könet förutom BIR hunden som får poäng för alla deltagande hundar. (EJ valpklasser, avelsklasser, uppfödargrupper)

De 5 högsta totalsummorna från hundens utställningar under året räknas.

OBS!
Detta är en kul grej för att se en översikt över årets utställningsresultat, jag reserverar mig för ev. räkne/stavfel som kan förekomma och poängen räknas från samtliga officiella utställningar i Sverige, dvs både SKK och Terrierklubbens.
Inkluderas gör även OS i Vilsta, Vinterspecialen samt Västbullen men då enbart Bästa hane/tik klass, förutom grundpoängen får de placerade hundarna 1p för varje slagen hund inom könet, BIR hunden får för samtliga.
Om Du hittar ett fel eller att jag missat en show så får Du väldigt gärna skicka ett mail så korrigerar jag omgående! milla.strandheim@gmail.com

Räknade shower för 2018: (resultaten publiceras här så snart de finns på Hunddata) Blå text betyder resultat från Vinterspecialen, grön text är från Västbullen samt röd text för OS

6 jan Mydogl 7jan Mydog2, 3 feb Vinterspecialen, 3 mars Sollentuna

Rosett och diplom skickas sedan till vinnaren av resp kön när listan är färdigräknad för året!
Vänligen notera att listan görs som ett fritidsintresse och har ingenting med SvBtk, Svtek eller SKK att göra.

20l5     20l6     20l7

Hanar

Plac: Namn: (land) l. 2. 3. 4. 5. Totalt:
l Whispering Word's Pure Gold 40 11       51
2 Viltfinder's Born on the Porch(NO)  l4 l8        32
3 Winged Woman Duke 23         23
  World Cup Montpellier 23         23 
5 Skybar Jamboree 20         20 
  Team Cozco Eskil Gulliver  ll  9       20
7 Skybar Luxor l7         l7 
8 Terrigan Flashback 16         16
9 Skybar Labyrinth l5         l5
10 Skybar King's Orb l2         l2

Tikar

Plac: Namn: (land) l. 2. 3. 4. 5. Totalt:
l Classic Dream's Mini Piff  l5  28       43
2 Elitlain Sharlotta Snowflake (RU)  l8  24       42
3 Skybar Johanna 3l         3l
4 Bulls of Art Doris Day 25         25
5 Viltfinder's Better Believe (NO)  l5       24
6 Isabull's Lovis Hermansson 22         22
7 Milkyway Miniature Lola l2         l2
  World Cup Zaragosa  l2          l2 
9 Gloria of Bullylake (NO) 9         9
l0 Skybar India 6         6