Poängställning 2019 Miniatyrbullterrier

Poängen för varje utställning räknas ut med hjälp av grundpoäng och tilläggspoäng. De 5 högsta totalsummorna för året redovisas nedan för respektive kön.

Grundpoäng
BIR ger l2p, BIM ger l0p, bhkl/btkl2 ger 8p, bhkl/btkl3 ger 6p och bhkl/btkl4 ger 4p. CK utan placering ger lp.

Tilläggspoäng
l poäng för varje "slagen" hund inom könet. Med slagna hundar menas samtliga utställda hundar men inte valpar, avels- eller uppfödargrupper. BIR-hunden får tillgodoräkna sig antal slagna hundar inom bägge kön. Alla hundar med CK får tillgodogöra sig antalet slagna hundar utan CK inom bägge kön.

På Open Showen får de bh/bt placerade hundarna sina grundpoäng samt 1 poäng/slagen hund inom könet förutom BIR hunden som får poäng för alla deltagande hundar. (EJ valpklasser, avelsklasser, uppfödargrupper)

De 5 högsta totalsummorna från hundens utställningar under året räknas.

OBS!
Detta är en kul grej för att se en översikt över årets utställningsresultat, jag reserverar mig för ev. räkne/stavfel som kan förekomma och poängen räknas från samtliga officiella utställningar i Sverige, dvs både SKK och Terrierklubbens. Inkluderas gör även rasklubbens INOFF utställningar T.EX OS.
Om Du hittar ett fel eller att jag missat en show så får Du väldigt gärna skicka ett mail så korrigerar jag omgående! milla.strandheim@gmail.com

Räknade shower för 2019: (resultaten publiceras här så snart de finns på Hunddata) röd text betyder resultat från OS.

3 Januari MyDog 1, 4 januari MyDog2, 2 mars Södertälje

 

Inga deltagande: 

Rosett och diplom skickas sedan till vinnaren av resp kön när listan är färdigräknad för året!
Vänligen notera att listan görs som ett fritidsintresse och har ingenting med SvBtk, Svtek eller SKK att göra.

20l5     20l6     20l7     2018

Hanar

Plac: Namn (land) 1 2 3 4 5 Totalt
1 Krokko-Dillens Yacare Hocico Ancho (NO) 31 21       52
Skybar King's Orb 23         23
               
               

Tikar

Plac Namn (land) 1 2 3 4 5 Totalt
1 Milkyway Miniature SD Seattle Storm (NL) 21 27        48
2 Tinybull's Fugees 27  19        46
3 World Cup Zaragosa 24  18        42
4 Trys Balisto Sanibel (DK) 21          21 
5 Rapunex Cozco's Choice 15         15