Temperament och lite om BPH

Jag anser att tillsammans med hälsa så är temperamentet de viktigaste på mina avelsdjur, därför försöker jag göra mentaltest på mina avelsdjur i den utstäckning det är möjligt. Men det är ibland svårt att få platser och med fodervärdar utspridda över landet är det inte alltid möjligt - hur mycket jag än vill. Jag ser helst också att alla mina avelsdjur är utställningsmeriterade, antingen på officiell show eller på rasspecial, detta påvisar också till viss del att hunden har en bra mentalitet eftersom den klarat av att (förhoppningsvis iaf) visa upp sig tillräckligt bra utan att vara stressad, rädd eller utåtagerande i en tämligen ljudlig och stressig miljö.

I ett mentaltest så vill man se hur en hund är i olika situationer, hur den agerar och avreagerar sig efter olika moment. BPH är det mentaltest som SKK utformat och är mer anpassat till sällskapshundar mot MH som är mer inriktat på brukshundar.

BPH som är det jag använt mig av så vill man bland annat se hur trygg hunden är på en skala 0-4 (inget-mycket) i olika situationer man utsätter hunden för. Det är lekmoment, skrämsel moment, gå på konstigt underlag och lite annat, självklart får hunden reagera, hur den reagerar (eller inte reagerar) och framförallt hur snabbt den avreagerar är det intressanta, Socker är inte särdeles rädd av sig men hoppade iväg när det flög upp en gubbe plötsligt, men ett par sekunder senare stod hon bara och titta på han och började sedan roa sig med annat typ snusa i golvet, ingen kvardröjande rädsla alltså och då tämligen trygg! Annat man gradsätter är nyfikenhet, om hunden är arg, glad, lekfull, ljudlig, positiv och hur energisk den är.

Skillnaden mellan MH och BPH är att ett MH är mer "fyrkantigt" det finns inte nåt utrymme för tolkning medan i ett BPH gör det det,det är en enorm skillnad i hur många variabler de bedöms mellan i de olika testen varpå jag tycker BPH ger en mer rättvis bild. Socker som är uppväxt med labradorer är van vid att om det smäller så trillar det ner en fågel (eller ja en dummie eller nåt annat) från himlen, hon har alltså en förväntan på ett skott, så när skottet brann av på BPH blev hon överlycklig och ställde hon sig sedan att kika mot himlen och viftade frentiskt på svansen, helt trygg trots en *stor* reaktion. Hon fick så klart en 4 på momentet - mycket trygg. Sett till ett MH hade hon troligt fått en 5a eftersom en skottsäker hund enligt det testet inte skall reagera över huvudtaget. 
Därför gillar jag BPH, för man är intresserad av HUR hunden reagerar inte ATT den gör det. 

Med en hoper länder som har regelrätta rasförbud och/eller restriktioner med ex. munkorgar och annat så tycker jag det är mycket viktigt att så många hundar av våra raser som möjligt gör någon form av mentaltest, för i det fall att vi skulle komma till ett läge med snack om rasförbud så har vi redan nåt att visa upp! Både att vi aktivt jobbar med mentaliteten men också att det finns resultat att titta på för att se vilka egenskaper rasen har. Alla raser kan bli farliga i fel händer, men MBT/BT är inte de "kamphundar" många vill tro, och har vi ett gidiget antal med mentaltestade hundar av raserna har vi lite att sätta emot om (när!) diskussionen uppkommer! Tills 8 sept -l8 så är det 65 MBTtestade (2 har avbrutit) varav ungefär 28% är tillhörande min avel och uppfödning, inkl den första i varje kön av minibullarna som genomfört BPH sedan det utformades! 

Vill Du se videoklipp från många av de testade hundarnas BPH så kan Du kika på kennelns youtube kanal!

BPH testade minibull från min uppfödning Avels/Tänkta avelshundar jag BPH testat
Winged Woman Abbondanze Infinity Illai Friendlybulls (mor till D+H-kull) MBT
Winged Woman Allington Pippin (mor till C kullen) Hummer Black Venturesome (far till A+B+D kull) MBT
Winged Woman Cheddar Cross Kaer-is Grande Bulbasaur (far till L kull) MBT
Winged Woman Cotton Sweet (mor till M kullen) Maryniax Parker (far till N kull) MBT
Winged Woman Crow Egg (mor till L kullen) Montana Friendlybulls (tilltänkt avelstik) MBT
Winged Woman Duke (far till J kull) Nevskiy Tserber Aurelius Augustinus (far till I + K kull) MBT
Winged Woman Eden Red Bourbon Tairin Taura (ej aktuell i avel) MBT
Winged Woman Elektra (tilltänkt avelstik)  
Winged Woman Flower of the Town (tilltänkt avelstik) Gigantic-Giant Jack Daniels (BT)
Winged Woman Hidden Rose (tilltänkt avelstik) Gingersnap Vanessa Paradis (BT)

From November 20l7 är Winged Woman Kennel en SKK BPH diplomerad uppfödare! 

BPH Diplom