Att vara fodervärd hos Winged Woman

Då och då söker jag "fodervärdar" till valpar eller importerade unghundar/vuxna hundar.
Här berättar jag lite om hur det går till och hur det är att vara fodervärd åt mig,
andra kanske gör på ett annat sätt - det är upp till var och en vad man ställer för krav och önskemål, men SKKs regler måste vi alla följa.

Först ska vi reda ut begreppen, en helfodervärd är enligt SKK det som är benämnt som fodervärd och man skriver SKKs avtal "Fodervärdsavtal" sen har vi det som, i folkmun, kallas halvfoder, det är ett gammalt uttryck som fortfarande används men i själva verket så heter det "Köp med Bibehållen avelsrätt", förutom dessa två varianter, finns det även möjlighet att deläga hunden. Nedan beskriver jag de olika varianterna mer ingående samt lite viktig information att tänka på om man är intresserad av att bli fodervärd/delägare.

Fodervärd:
Om man ska bli fodervärd så betalar man ingenting för hunden utan
betalningen för hunden sker genom att säljaren/uppfödaren den s.k.
"Överlåtaren", dvs jag, har rätt att använda hunden i avel fram tills
den dagen hunden blir 7 år gammal. För utom åldersbegränsningen finns
också en begränsning på antalet kullar, gällande en hane har jag rätt
till max 6 kullar och för tik har jag rätt till 2 kullar, en kull räknas
när minst en valp/kull överlevt 5 veckors ålder oavsett om det gäller
fodertik eller foderhane, alltså inte bara själva parningen som gör
att avelsrätten räknas. Avtalet upphör, dvs hunden övergår helt i
fodervärdens ägo när antingen: alla kullar är tagna, avtalet varit
i bruk 5 år eller att hunden då fyllt 7 år - vilket som kommer
först av de tre.
Här är en länk där Du kan Du läsa igenom Fodervärdsavtalet


"Halvfodervärd" / Köp med bibehållen avelsrätt:

Jag kallar det för halvfodervärd även om det egentligen inte är den
rätta termen, men det är enklare att säga och skriva ;)

I detta fallet så betalar man halva hundens värde i pengar vid leverans
 och äger den då också, men säljaren/uppfödaren, dvs jag, har ändå
avelsrätt, men till mer begränsad mängd än som fodervärd. 

För hane har jag rätt till max 3 kullar och för tik, 1 kull. Även här
räknas kullen först när minst 1 överlevande valp överlever 5v ålder. 
Här är åldersbegränsingen 5 år för båda könen, dvs att parning
skall ha skett innan hunden blir 5 år, spelar alltså ingen roll om
hunden är 4år gammal när jag placerar ut den på halvfoder, det är
ändå 5års dagen som är gränsen.


Delägarskap

Skk har även ett delägarskapts avtal, för tik går det endast mellan
2 uppfödare, men för hane även mellan uppfödare och "konsument"
dvs en vanlig valpköpare. 

Här är upplägget lite annorlunda,

Här kan Du se och läsa avtalet i sin helhet - SKK Delägarskapsavtal 


Det var lite kort om det hela, Du får gärna skriva en rad eller ringa
om Du har frågor eller är intresserad av en hund från mig.
Jag är inte den efterhängsna typen, Du sköter Dig själv och jag
räknarmed att Du hör av Dig om något händer, jag lever efter principen
att hör jag inget, är allt bra
. Däremot kräver jag att Du hör av Dig
om det händer hunden något eller när tiken börjar löpa oavsett om hon
ska paras eller ej, vilket också står reglerat i SKKs avtal att du ska.

Jag hör av mig i så god tid så möjligt med tänkta parningar, shower och
BPH så även Du kan planera. Jag ser såklart gärna att Du är också
av att ställa ut, men det är inget krav -
Det enda krav jag har är att
Du följer vårt avtal och sköter om hunden på 
bästa sätt.

Oavsett vilket så en bra relation med varann är viktigt.

Jag brukar skicka över kontraktet till den tilltänka fodervärden innan,
så har denne tid
 att läsa igenom och komma med frågor innan dagen är
inne då vi ska skriva kontrakt och hunden hämtas.

Hör av Dig så pratar vi mer om det!

 Oavsett vilket avtal så gäller:

Plommon!

Att vill man inte själv ställa ut så får man
acceptera att jag kommer vilja låna hunden vid ett eller
flera tillfällen för det, självklart får man "heads up"
gällande det liksom att jag kommer vilja göra BPH. 
OBS! Det är inte aktuellt att fodervärden, oavsett avtal,
behåller tiken hemma för valpning - utan valpning sker hos mig.

 Knyttet och Micro

för en fodertik så måste man som fodervärd vara beredd
på att lämna ifrån sig tiken i minst 10 veckor när
hon skall ha sin valpkull, man är dock självfallet välkommen
att komma på besök medan hon är hos mig!

Stjälpsam

Jag får använda en fodervärdshane på såväl egna
som utomstående tikar så länge avtalet
 är i bruk, 
medan Du inte får använda hunden i avel före avtalets slut. 

Socker och Micra

Du står för alla vardagliga kostnader såsom
foder, försäkring, veterinärvård etc 
samt skötsel 
medan jag står för allt som rör avel, vilket inkluderar
De hälsotester och meritering (show/mentaltest) som jag vill
göra samt annat som önskas/krävs inför avel. 

Jag ombesölrjer även att tex hämta och lämna för parning och valpning