Poäng 2022 - bullterrier

Poängen för varje utställning räknas ut med hjälp av grundpoäng och tilläggspoäng. 
De 5 högsta totalsummorna för året redovisas nedan för respektive kön.

Grundpoäng
BIR ger 12p, BIM ger 10p, bhkl/btkl2 ger 8p, bhkl/btkl3 ger 6p och bhkl/btkl4 ger 4p. CK utan placering ger 1p.

Tilläggspoäng
1 poäng för varje "slagen" hund inom könet. Med slagna hundar menas samtliga utställda hundar men inte valpar, avels- eller uppfödargrupper. BIR-hunden får tillgodoräkna sig antal slagna hundar inom bägge kön. Alla hundar med CK får tillgodogöra sig antalet slagna hundar utan CK inom bägge kön.
På Open Showen får de placerade hundarna sina grundpoäng samt 1 poäng/slagen hund inom könet förutom BIR hunden som får poäng för alla deltagande hundar. (EJ valpklasser, avelsklass, uppfödargrupp)

De 5 högsta totalsummorna från hundens utställningar under året räknas.

OBS!
Detta är en kul grej för att se en översikt över årets utställningsresultat, jag reserverar mig för ev. räkne/stavfel som kan förekomma och poängen räknas från samtliga officiella utställningar i Sverige, dvs både SKK och Terrierklubbens. Inkluderas gör även rasklubbens inoff utställning OS samt ev. andra inofficiella rasspecialer i Sverige
Om Du hittar ett fel eller att jag missat en show så får Du väldigt gärna skicka ett mail så korrigerar jag omgående! poanglistorna@gmail.com

Räknade shower för 2022 (resultaten publiceras här när de finns på Hunddata)
Röd text betyder resultat från OS.

16 april Malmö, 24 april Västerås, 30 april Tånga Hed, 1 maj Backamo, 7 maj Solna

Inga deltagande:

 

Vinnaren från respektive kön erhåller diplom och rosett när alla resultat för året är färdigräknade!
Vänligen notera att listan görs som ett fritidsintresse och har ingenting med SvBtk, Svtek eller SKK att göra.

2018     2019     2021
(2020 utgick)

Bullterrier hanar 2022

Plac: Namn (land) 1 2 3 4 5 Totalt
1 Buffalo Bull's Mr Quinsey 10 15       25
2 Bull's of Midgård Ironman 10 13        23
3 Golden League Star Fruit Surf Raider 17         17
4 Sangelbull Hugo Boss 16         16
  Dream Come True Ex Se Natus 16         16
5 Rasel bulls OMG 8         8
6 Corpus Robustus Emrys 7         7
7 Buffalo Bull's Rumbling Franz 6         6

Bullterrier tikar 2022

Plac: Namn (land) 1 2 3 4 5 Totalt
1 Whispering Word's Keep Distance 16 11        27
2 Snow Queen Geliet 14 8       22
3 Buffalo Bull's Roxyanna 12         12
4 Buffalo Bull's Rocky Road 11         11
  Whispering Word's Marmelade 11          11 
6 Capoeira Beautiful Soul 8         8